Economische gevolgen van Coronavirus voor Den Haag

De Corona-crisis heeft grote gevolgen: in de wereld, in Nederland en in Den Haag. De Corona-crisis betreft natuurlijk in de eerste plaats de gezondheid van mensen die door het virus getroffen worden. Daarom is het goed dat alles op alles wordt gezet om de uitbraak van het virus tot staan te brengen. De Corona-crisis heeft daarnaast ook grote economische gevolgen.

The Hague & Partners ziet dit duidelijk in de werkvelden waar de drie onderliggende onderdelen werkzaam zijn: The Hague Marketing Bureau, The Hague Convention Bureau en The Hague Business Agency. We houden deze ontwikkelingen nauw in de gaten, delen de zorgen over de economische implicaties met onze partners, maar kijken vooral ook hoe we zodra deze nare situatie voorbij is kunnen zorgen voor een zo snel mogelijk economisch herstel.

Bezoekerseconomie
De bezoekerseconomie van Den Haag is stilgevallen. Na het eerste Corona-geval in Nederland op 27 februari kelderden de Haagse hotelovernachtingen in de eerste week van maart al met 35% ten opzichte van een jaar eerder. De afgelopen week zal er nog slechter uitzien. Nu musea, attracties, eet- en drinkgelegenheden, en theaters zijn gesloten, in ieder geval tot en met 6 april, zullen de maanden maart en april een absoluut dieptepunt zijn voor de bezoekerseconomie. Het vliegverkeer met verschillende landen is stilgelegd. Dit betekent een absolute stop op binnenkomend bezoek. Nu iedereen wordt opgeroepen om thuis te werken en “sociale afstand” dient te betrachten, valt ook het lokale, regionale, en nationale bezoek weg. De Corona-crisis heeft ook grote gevolgen voor de verschillende werkzaamheden van The Hague Marketing Bureau:

The Hague Info Store (THiS)
Het toeristisch informatiepunt in de bibliotheek aan het Spui, The Hague Info Store (THiS), is sinds 13 maart gesloten en blijft dat in ieder geval tot en met 6 april. Er kan nu niet fysiek service worden verleend aan de (weinige) bezoekers in de stad. Tevens kan er geen verkoop van souvenirs en lokale producten meer plaatsvinden. Normaliter is deze periode, gezien de start van het Bollenseizoen en de opening van de Keukenhof, de drukste periode van het jaar. De ramen en deuren van de winkel zijn behangen met posters met tekst en uitleg over onze bereikbaarheid via mail, telefoon en whatsapp en is voorzien van een QR-code met een verwijzing naar denhaag.com. Op denhaag.com is prominent informatie over het corona-virus te lezen (https://denhaag.com/nl/corona-virus-covid-19).

Zichtbaarheid in de stad
Vanwege de afgelasting van alle congressen en zakelijke evenementen wordt de Hospitality Desk op dit moment helemaal niet ingezet. Er zullen dus minder klantcontacten worden gerealiseerd door Den Haag. Ook de evenementen waarop de cityhosts van de Ambassade van Den Haag een rol van betekenis zouden spelen zijn afgeblazen, waardoor ook zij de komende weken niet op pad zullen gaan. Komende week gaan we in gesprek met de NS om te onderzoeken of we de onbemande stand op het Centraal Station kunnen bemannen. Op deze wijze kunnen we in elk geval op het station fysiek aanwezig zijn en de weinige bezoekers aan Den Haag voorzien van informatie. 

Campagnes
Het heeft nu geen zin om conversiecampagnes uit te voeren om bezoekers naar Den Haag te trekken. Vandaar dat vanuit The Hague Marketing Bureau alle lopende (nationale en internationale) campagnes en campagnes in voorbereiding ‘on hold’ zijn gezet (bijvoorbeeld de Paascampagne en Cultuur aan Zee). Daar waar mogelijk worden campagnes later alsnog uitgevoerd, echter een aantal momenten gaat verloren (bijvoorbeeld Pasen). Voor de geplande persreis omtrent de opening  van het strandseizoen in Scheveningen (in april) gaan de voorbereidingen voorlopig door, maar vermoedelijk wordt deze geannuleerd. Het voortraject (uitnodigen journalisten) is op dit moment niet ideaal. Internationale pers houdt op dit moment alle uitnodigingen voor de korte termijn af tot meer duidelijk is over hoe deze crisis zich gaat ontwikkelen. Daarmee kunnen we de opening van het strandseizoen in Scheveningen helaas niet zo lanceren als we gepland hadden.

Internationale persreizen zijn afgezegd wat gevolgen zal hebben voor het aantal verhalen in buitenlandse media waarmee we normaal mensen inspireren om naar Den Haag te komen. We zullen een selectie maken van belangrijke internationale titels en hen een Haagse VR-beleving aanbieden. Met deze VR-experience kunnen we journalisten Den Haag op afstand laten ervaren. Op deze wijze willen we top of mind en relevant blijven. Ook helpen we freelance journalisten die nu moeite hebben om aan werk te komen met research voor artikelen die zij vanaf hun bureau kunnen schrijven en maken we alvast concrete afspraken met hen voor persreizen die kunnen plaatsvinden zodra  deze crisis voorbij is. Den Haag top of mind houden doen we ook door toekomstige bezoekers te inspireren via onze social media. Op social zullen we iconische Haagse beelden extra prominent in de etalage zetten (in de trant van: ‘u kunt ons nu niet bezoeken, daarom bezoeken onze iconen u!’).

Als de Corona-crisis achter de rug is, zullen we versneld tot herstel moeten komen om de schade die in termen van economische bestedingen en werkgelegenheid in Den Haag is aangericht zo veel mogelijk te herstellen. Dat vereist een grootschalige campagne in Nederland en de buurlanden, vergelijkbaar met de succesvolle ‘Duik in Den Haag’-campagne die we enkele jaren geleden hebben uitgevoerd. The Hague Marketing Bureau zal hier volop mee aan de slag gaan, maar er is hiervoor wel aanvullend budget nodig. Enkel met een massieve inzet van marketing en communicatie kunnen wij de toeristische sector weer een positieve impuls geven.

Touroperators
‘s Werelds grootste beurs voor de reisindustrie, de ITB in Berlijn, zou begin maart plaatsvinden maar is door de corona-perikelen ook geannuleerd. Deze beurs is enorm belangrijk voor de contacten van Den Haag met touroperators, zowel voor het aanhalen van bestaande contacten als het werven van nieuwe leads. Er vloeien normaal gesproken veel verzoeken tot famtrips uit voort voor de komende jaren. We proberen deze afspraken nu alsnog telefonisch en via Skype te doen. We hadden speciaal voor de ITB een out-of-home campagne in Berlijn. We hebben gemerkt dat deze campagne vaak is gedeeld en als positief is ervaren, maar we hebben vanzelfsprekend hiermee niet de afwezige touroperators bereikt. Op korte termijn zullen we de belangrijkste Touroperators de VR-experience van Den Haag laten ervaren.

Afgelopen week werd de famtrip van Delta Airlines naar Den Haag geannuleerd. Dit was een belangrijke lead voor het werven van meer bezoekers vanuit de VS. De beurs Seatrade in Miami is tot nader order uitgesteld. Dit heeft effect voor het genereren van leads voor de aankomst van kleine cruiseschepen in 2021 en verder.

Voor later in het jaar, als de Corona-crisis hopelijk achter de rug is, onderzoeken we de mogelijkheid om alternatieve beurzen te bezoeken om leads te genereren voor Den Haag. Tevens kijken we of we onze traditionele Toerist voor een Dag in september met Nederlandse/Vlaamse touroperators kunnen verbreden naar een driedaags evenement met toevoeging van de internationale markt. Daarbij denken we aan een evenement dat vergelijkbaar is met de Global Travel Trade Show die we afgelopen jaar samen met Delft en het NBTC succesvol in Den Haag hebben gehouden.

Congressen
De impact van de Corona-crisis op de congresmarkt is groot. Congressen werden de afgelopen weken en masse afgezegd of uitgesteld. Momenteel kunnen bijeenkomsten helemaal niet meer plaatsvinden. Daarnaast heeft de Corona-crisis gevolgen voor de werving van congressen en zakelijke evenementen voor Den Haag op de lange termijn.

The Hague Convention Bureau heeft bij haar partners een inventarisatie gemaakt van congressen die worden geannuleerd. Nog los van de huidige situatie dat bijeenkomsten van meer dan 100 personen geen doorgang mogen vinden – in ieder geval tot en met 6 april - blijkt dat congresorganisatoren massaal congressen, ook voor de komende maanden, afgelasten.

Nu al is helder dat voor dit jaar alleen al 16 congressen met een economische waarde van 14 miljoen euro zijn afgezegd (of verschoven naar volgend jaar). Dit betreft alleen de congressen waar The Hague Convention Bureau actief bij de werving betrokken is (geweest), maar er worden natuurlijk nog meer congressen afgelast. Daarnaast zijn bovendien veel corporate evenementen (vaak al voor het hele jaar) afgezegd.

De medewerkers van het The Hague Convention Bureau proberen met hun relatiemanagement met organisatoren van evenementen, partners en verenigingen om annuleringen te voorkomen en mogelijke verschuivingen te realiseren om deze congressen op een latere datum alsnog doorgang te laten vinden om zo de business alsnog in Den Haag te houden. Het gevolg hiervan is wel dat door verschuivingen tegelijkertijd andere mogelijke prospects van toekomstige events ook onder druk te staan door een gebrek aan beschikbaarheid (domino effect).

Uiteraard hebben ook de vele afzeggingen en verschuivingen van internationale vakbeurzen ernstige gevolgen voor de algehele acquisitie voor congresstad Den Haag voor de komende jaren. Vakbeurzen als IMEX Europe en internationale netwerk evenementen, zoals ICCA France-Benelux meeting, zijn afgezegd.

Door de reisbeperkingen kan de gehele acquisitiestrategie voor de USA (in 2019 was de USA markt goed voor bijna 20% van de totale economical estimated impact (EEI)) tot nader order niet worden uitgevoerd. Ook de sales missies in Europa kunnen tot nader order niet uitgevoerd worden.

Naast acquisitie liggen de marketingactiviteiten gericht op het converteren van leads voor Den Haag nagenoeg stil en zal er als de Corona-crisis achter de rug is stevig geïnvesteerd moeten worden. Niet alleen om de huidige verliezen te compenseren, maar vooral ook om een inhaalslag te maken om de EEI voor de toekomstige jaren weer veilig te stellen en te laten groeien. Naast de huidige verliezen vanwege annuleringen zal de te realiseren Economical Estimated Impact van geworven congressen voor de komende jaren dit jaar naar verwachting lager uitvallen.

Internationale bedrijven
De Corona-crisis heeft een grote impact op de wereldeconomie en daarmee de economie van Den Haag. Afhankelijk van de duur van de crisis is een wereldwijde recessie aannemelijk. En de stand van de wereldeconomie heeft een direct effect op de bereidheid van bedrijven om te investeren in het algemeen, en in een buitenlandse investering in het bijzonder. Het Corona-virus en (als gevolg hiervan) de huidige lage olieprijzen en de toestand op de effectenbeurzen heeft een impact op Foreign Direct Investments (FDI) en daarmee op de werkzaamheden van The Hague Business Agency.

De meest gezaghebbende, onafhankelijke bron voor FDI (United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) verwacht nu een daling van FDI van 5 tot 10% voor 2020-2021, waar ze voor deze crisis een stijging van 5% hadden verwacht (zie link).

Voor The Hague Business Agency geldt dat er zeker minder leads kunnen worden gegenereerd van internationale bedrijven die zich mogelijk in Den Haag zouden willen vestigen. Het reisverkeer is compleet stil komen te liggen. Belangrijke bijeenkomsten waar we normaliter onze leads vandaan halen, zijn allemaal afgelast: Mobile World Congress in Barcelona, BOND conference London, Collison Toronto, OTC Houston, IBA Annual Arbitration Day Istanbul.

Het converteren van leads, oftewel het succesvol laten landen van buitenlandse bedrijven, in Den Haag ligt momenteel stil. Omdat er niet gereisd wordt, kunnen er ook geen fact finding trips plaatsvinden. Dat was al zo vanuit China, maar is nu wereldwijd het geval. Fact finding trips kunnen pas weer plaatsvinden als de Corona-crisis achter de rug is.

De focus van de business advisors van THBA ligt de komende periode op het versterken van de Investor relations met de buitenlandse bedrijven die al in Den Haag zijn. Het is belangrijk om deze bedrijven in Den Haag te houden. Hier zijn bovendien nog mogelijkheden voor uitbreiding van hun activiteiten en investeringen. Daarnaast wordt met de lokale service providers (advocaten, banken en dergelijke) gekeken hoe beter kan worden samengewerkt om zo tot meer leads te komen. De data-research wordt verstevigd om op basis van openbare bronnen tot meer leads te komen, die we kunnen bewerken op het moment dat de Corona-crisis achter de rug is. En tot slot zetten we in op onze online-aanwezigheid. Dat doen we door de lancering van een nieuwe website, het opvoeren van content via social media en via campagnes op Baidu in China en via Google in de rest van de wereld. Dit alles om Den Haag als plek waar gewerkt wordt aan een betere, veilige en rechtvaardige wereld top-of-mind te houden.