icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Image
patent office

European Patent Office presenteert ‘Strategic Plan 2023’

16 juli 2020

Het European Patent Office (EPO) dat belast is met de uitvoering van het Europees Octrooiverdrag zoekt meer aansluiting bij de (economische structuren van de) lokale gemeenschap. Dat staat in het recent gepubliceerde ‘Strategic Plan 2023’ waarin wordt beschreven hoe EPO met een sterk octrooi stelsel bijdraagt aan de innovatieve kracht van Europa.

Kansen voor Regio Den Haag

In aansluiting op de ambitie van EPO is er lokaal en regionaal reeds aandacht voor eigendomsrecht en ontstaan er kansen voor de regio Den Haag op het snijvlak van recht en innovatie. Zo maakt het juridisch werkveld rond octrooien onder de noemer ‘Legal & Policy’ onderdeel uit van de Economische visie van de Gemeente Den Haag 2030 en is binnen de kennisclusters in Delft en Leiden steeds meer aandacht voor valorisatie van innovaties naar ondernemerschap. Voor hen, maar ook voor ondernemers in het MKB, is bescherming van intellectueel eigendom in de huidige digitaal verbonden samenleving onontbeerlijk. 

Octrooien en patenten

Binnen het European Patent Office en minimaal 20 overige in octrooien en patenten gespecialiseerde bedrijven en organisaties in de regio werken vandaag de dag al ongeveer 4000 werknemers. Het profiel van deze bedrijvigheid past uitstekend bij onze stad van Vrede & Recht. De collega’s van THBA hebben een plan geschreven om meer internationale bedrijvigheid in dit vakgebied naar de regio aan te trekken en de collega’s van THCB hebben congressen op dit thema geïdentificeerd, die geacquireerd kunnen worden. We zullen als The Hague & Partners samen met vertegenwoordigers van de gemeenten Rijswijk en Den Haag binnenkort in gesprek gaan met het Patent Office om te bezien hoe gezamenlijk kan worden ingespeeld op de internationale kansen die ontstaan. Klik hier voor de link naar het Strategic Plan: www.epo.org/about-us/office/strategy.html

Meer Over het European Patent Office

Na het afsluiten van het Europees Octrooiverdrag in 1973 streek het EPO eind jaren 70 neer aan de Patentlaan in Rijswijk. Het verdrag heeft als doel om de aanvragen van Europese octrooien en de octrooiverlening binnen Europa te centraliseren. Met 2700 internationale werknemers is het een van de grootste expat werkgevers in Nederland. Na de opening ceremonie van Koning Willem Alexander in juni 2018 heeft men zijn intrek genomen in een nieuw onderkomen ter grote van 80.000 m2 van grote architectonische waarde. Naast Rijswijk is EPO gevestigd in München, Berlijn, Wenen en Brussel.