icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Image
invest

Nieuwe Invest in Holland Strategie sluit aan bij focus en werkwijze THBA

16 juli 2020

De Invest in Holland Strategy 2020-2025 van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) sluit goed aan bij de focus en werkwijze van THBA.

Onder de noemer ‘Acquisitie op Impact’ wordt beschreven dat de focus - naast de economische waarde die buitenlandse bedrijven en investeerders leveren - de komende jaren ligt op het verder laten bijdragen van deze bedrijven aan maatschappelijke uitdagingen als gevolg van globalisering, digitalisering en klimaatverandering, zoals ook geformuleerd in de Sustainable Development Goals van de VN. Dat past perfect bij onze profilering van Den Haag als stad waar gewerkt wordt aan een betere, veilige en rechtvaardige wereld.

De vraaggerichte werkwijze van THBA, namelijk het acquireren van bedrijven die passen bij het ecosysteem in de Haagse regio, wordt in de nieuwe strategie door de NFIA voor heel Nederland omarmd. In de begeleidende brief aan de Tweede Kamer geeft minister Wiebes van Economische Zaken wordt het initiatief van NFIA, THBA en AmsterdaminBusiness voor een nationale propositie voor de Fintech sector als voorbeeld in de nieuwe strategie benoemd. Behalve voor dit cluster zal THBA ook deelnemen aan focus teams op het gebied van IT/tech en Duurzaamheid.

Last but not least, is de Head of FDI van THBA, Laurens Kok, gevraagd om binnen het Nationaal Acquisitie Platform als portefeuillehouder Talent op te treden. Het aantrekken en behouden van getalenteerde arbeidskrachten vanuit verschillende internationale achtergronden is belangrijk voor een aantrekkelijk vestigings- en investeringsklimaat.

Klik hier voor de link naar de Invest in Holland Strategy 2020-2025: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/17/kamerbrief-over-naar-meer-focus-in-de-acquisitie-van-buitenlandse-bedrijven

Meer over het Invest in Holland Platform

The Hague Business Agency vormt samen 11 andere regiopartners en de Netherlands Foreign Investment Agency het Invest in Holland platform. Doel van het platform is om vanuit overheidswegen gezamenlijk en gecoördineerd Nederland te positioneren als vestigings- en investeringslocatie voor buitenlandse bedrijven en actief tot werving over te gaan.

Foto credits: Stichting Noordzeeboederij werkt in Den Haag samen met de Deense windpark ontwikkelaar Orsted aan zeewierteelt op zee.